IㆍNㆍFㆍO
Information
공지사항
공지사항
정시
2023학년도 신입학 추가모집 4차 공지(2023. 2. 25. 오후 2시 기준)

2023학년도 신입학 추가모집 4차 공지(2023. 2. 25. 오후 2시 기준)  


1. 원서접수 : 2023. 2. 25.(토) 14:00 ~ 2. 27.(월) 13시

→ https://ipsi3.uwayapply.com/jung2/wonkwang/?CHA=4


2. 모집요강 : https://ipsi.wku.ac.kr/bbs/board.php?bo_table=notice&wr_id=287&page=1


3. 모집인원 : 경쟁률 참고

→ http://ratio.uwayapply.com/SnpKclc4TjlXYU5KZnJXOi9KcGZUZg==


4. 합격자발표 : https://trs03.uwayapply.com/0524JP0FUHLT5NVVVUONEE


5. 등록금납부 : 합격자발표 시 개별통보☎ 문의사항: 063-850-5264(입학관리처 입학관리과)

2023. 2. 25